• Wzorowi 2023/2024

    • 6. lutego 2024 naszej szkole odbyły się apele podsumowujące 1 semestr roku szkolnego 2023/2024.

     Wyróżnieni zostali uczniowie, którzy otrzymali średnią ocen 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz uczniowie że 100% frekwencją.

     Miano wzorowej klasy otrzymały klasy:5a, 4a i 4b, a klasa 2c otrzymała nagrodę za najwyższą frekwencję w pierwszym semestrze.

     Ponadto nagrodzona została klasa 8a w konkursie na hasło prezentowane przez szkołę na Jarmarku Michała.

     Pani Dyrektor przypomniała o zasadach bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych, zaleciła odpoczynek, aby zebrać siły do osiągania sukcesów w kolejnym semestrze.

     Zobacz fotorelacje ...