• Jadłospis

   • Szanowni Państwo, od 15.11.2021 obowiązuje nowy  numer konta szkoły do wpłat za obiady.

    Aktualny nr konta: 05 1090 2558 0000 0001 4887 5454

     

    KOSZT OBIADÓW:

    Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej wnoszona  jest w nieprzekraczalnym terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za m-c bieżący.

    Konieczne jest zgłaszanie nieobecności na podany numer tel. 534 776 438 (może być sms) najpóźniej do godziny 9,00 dnia wydania posiłku.

     

    Jadlospis_10-14.06.2024_____PRZEDSZKOLE.pdf

    Jadlospis_17-28.06.2024_____przedszkole.pdf

    Prosimy o dokonanie wpłat w wyznaczonym terminie. Nie zapłacenie  za obiady w wyznaczonym czasie wiąże się z odmową wydania dziecku obiadu w danym miesiącu. W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje zwrot opłaty proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności do godz. 9:00 danego dnia, u intendentki lub pod numer tel. 684539176 lub 683773375 lub w gab. 301.