• Miejskie Przedszkole nr 5 im. Czesława Janczarskiego

     •   

      W roku 2021 doszło do połączenia oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Miejskim Przedszkolem nr 5 oraz przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 5 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5. Miejskie Przedszkole nr 5 mimo, że jest częścią zespołu nadal w pełnej nazwie brzmi - Miejskie Przedszkole nr 5 im. Czasława Janczarskiego.

       

      Miejskie Przedszkole nr 5 w roku szkolnym 2022/23 liczy 9 grup: 3-latki, 3/4-latki, 4-latki, 5-latki, 5/6-latki, 6-latki, 6-latki oraz odziały 3/4-latków i 5/6-latków znajdujące się w filii Miejskiego Przedszkola nr 5 przy ulicy Piłsudskiego 16.

      Przedszkole znajduje się w prawym skrzydle budynku zespołu i ma swoje osobne wejście oraz dogodny parking. Wewnątrz znajdują się kolorowe, przestronne sale wyposażone w estetyczne meble, ławki i krzesła, które dostosowane są do wieku rozwojowego dzieci. Każda z nich posiada wydzielony kącik do zabaw, w którym przedszkolak znajdzie coś dla siebie.

      Dzięki stołówce zapewniamy dzieciom pełne wyżywienie -  zdrowe śniadania, obiady oraz podwieczorek.

      Tworzymy przyjazne dzieciom przedszkole, w którym panuje rodzinna atmosfera zabawy i aktywności edukacyjnej. Pragniemy, aby nasze przedszkolaki wyrosły na osoby wesołe, twórcze, samodzielne                          i odpowiedzialne.

       

      Zapewniamy dzieciom:

      • Wykwalifikowaną i troskliwą kadrę pedagogiczną,

      • Pracę na tablicach interaktywnych,

      • Stałą i profesjonalną pomoc pedagoga, logopedy, pielęgniarki i rehabilitantki,

      • 3 place zabaw - każdy dla innej grupy wiekowej

      • Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne i szkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi, również na terenie przedszkola

      • Udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne

      • Kształtowanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia

      • Dobre i solidne przygotowanie dziecka do szkoły

      • Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy.

       

      Zapewniamy Rodzicom:

      • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki,

      • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka

      • Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych i profilaktycznych

      • Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.


       

      Dzieci w naszym przedszkolu mając ze sobą wsparcie nauczycieli i dobrą znajomość budynku szkoły, chętnie uczęszczają do naszej placówki kontynuując naukę w klasie pierwszej i budując podstawy do dalszej edukacji.

      Zapewniamy opiekę dzieciom w godzinach 6:15-16:15