• Zebrania i dni kontaktowe

    •  

      Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024:

      

     - 14. września 2023r.  

     kl.1-3 godz. 16.00, kl.4-8 godz. 16.30

     Temat: Organizacja roku szkolnego

      

               - 21. grudnia 2023r.    

               kl.1-3 godz. 16.00, kl.4-8 godz. 16.30

              Temat:  Przedstawienie przewidywanych ocen śródrocznych w tym ocen niedostatecznych

      

     - 1. luty 2024r zmiana terminu na 8.02.2024

     kl.1-3 godz. 16.00, kl.4-8 godz. 16.30

      Temat:  Podsumowanie  I semestru.

      

     - 12.marca 2024r.       

      kl.8 godz. 16.30

     Temat: Informacja dla rodziców klas 8 o egzaminach.

      

     - 9. maja 2024r.    

     kl.1-3 godz. 16.00, kl.4-8 godz. 16.30

     Temat: Przedstawienie przewidywanych ocen rocznych w tym ocen niedostatecznych.