• Szkolenia kadry

    • W naszej szkole realizowany jest projekt Erasmus+ "Open Your Mind- Be Creative, Be Effective. Jego celem jest m.in. podnoszenie kompetencji językowych, zastosowanie nowoczesnych technologii i metod aktywizujących..

     Oto nasze dotychczasowe osiągnięcia: 
     15 pracowników odbyło 10-miesięczny kurs języka angielskiego

     11- wzięło udział w doskonaleniu zawodowym za granicą 

     9 - wzięło udział w szkoleniu "Jak uczestniczyć w projekcie eTwinning'u

     7 - wzięło udział w kursach eTwinning z narzędzi TIK.

     Nasze szkolenia zakończyły się uzyskaniem certyfikatów i zaświadczeń.Zdobytą wiedzę, umiejętności i doświadczenie wykorzystujemy w trakcie zajęć z dziećmi