• Rada Rodziców Przedszkola nr5 w Żaganiu

    • Decyzją Rady Rodziców z dnia 12.09.2022 r. wysokość składki na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2022/2023  wynosi:

     40 zł na pierwsze dziecko,
     30 złotych na drugie dziecko;
     dziecko trzecie i kolejne - bezpłatnie.     Wpłat można dokonywać u skarbników grup bądź przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego Rady Rodziców.


     Na konto Rady Rodziców prosimy wpłacać tylko i wyłącznie składkę na komitet rodzicielski!
           
     Każda grupa, która dokona 100% wpłat do końca miesiąca listopada 2022 roku, otrzyma możliwość wykorzystania 20% wpłaconej kwoty na potrzeby grupy.
     Zebrane środki finansowe przeznaczone są na potrzeby dzieci, dlatego też chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do wpłat.

     Dane do wpłaty:
     Rada Rodziców MP nr 5 w Żaganiu
     nr konta: 74 1090 2558 0000 0001 0311 7178
     tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz grupa, składka na komitet rodzicielski


     Wszystkim rodzicom, którzy - opłacając składki - wspierają finansowo Radę Rodziców, serdecznie dziękujemy i liczymy na  dalszą współpracę!


     Skład Rady Rodziców MP 5 w roku szkolnym 2022/2023:

     Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Agnieszka Działkowska

     Zastępca przewodniczącej - Pani Monika Jasiewicz

     Skarbnik -  Pani Elżbieta Klag

     Sekretarz - Pani Sandra Romanowska