• Rada Rodziców Przedszkola

     • Decyzją Rady Rodziców z dnia 19.09.2023 r. wysokość składki na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2023/2024  wynosi:

      40 zł na każde dziecko.      Wpłat można dokonywać bezpośrednio do końca listopada na podany niżej numer rachunku bankowego Rady Rodziców.

      Na konto Rady Rodziców prosimy wpłacać tylko i wyłącznie składkę na komitet rodzicielski!
            
      Każda grupa, która dokona 100% wpłat do końca miesiąca listopada 2023 roku, otrzyma możliwość wykorzystania 20% wpłaconej kwoty na potrzeby grupy.
      Zebrane środki finansowe przeznaczone są na potrzeby dzieci, dlatego też chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do wpłat.

      Dane do wpłaty:
      Rada Rodziców MP nr 5 w Żaganiu
      nr konta: 74 1090 2558 0000 0001 0311 7178
      tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz grupa, składka na komitet rodzicielski


      Wszystkim rodzicom, którzy - opłacając składki - wspierają finansowo Radę Rodziców, serdecznie dziękujemy i liczymy na  dalszą współpracę!


      Skład Rady Rodziców MP nr 5 w roku szkolnym 2023/2024:

       

      Przewodnicząca- Sandra Romanowska


      Zastępca - Hanna Chabiniak


      Sekretarz- Faustyna Kalinowska


      Skarbnik - Elżbieta Klag


      Komisja Rewizyjna- Monika Jasiewicz