Nawigacja

Zebrania i dni kontaktowe

 

 Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

- 15. września 2021r.  

kl.1-3 godz. 16.00, kl.4-8 godz. 16.30

Temat: Zebranie informacyjne w klasach, przedstawienie zasad Wewnątrzszkolnego i Przedmiotowych Systemów Oceniania, zapoznanie ze Statutem Szkoły, wybór rady klasowej i przedstawicieli do Rady Rodziców.

          - 15. grudnia 2021r.    

          kl.1-3 godz. 16.00, kl.4-8 godz. 16.30

         Temat:  Przedstawienie przewidywanych ocen śródrocznych w tym ocen niedostatecznych

 

- 03.marca 2022r.       

kl.1-3 godz. 16.00, kl.4-8 godz. 16.30

Temat: Informacja dla rodziców klas 8 o egzaminach, zebranie podsumowujące działalność szkoły w I półroczu oraz informacja o ocenach śródrocznych uzyskanych przez uczniów.

 

- 11. maja 2022r.    

kl.1-3 godz. 16.00, kl.4-8 godz. 16.30

Temat: Przedstawienie przewidywanych ocen rocznych w tym ocen niedostatecznych.

 

Terminy spotkań „środy kontaktowe”  godz. 16.00-17.00

06.10.2021 

03.11.2021

05.01.2022- odwołane

06.04.2022

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu
    ul. Nocznickiego 18
    68-100 Żagań
  • tel./fax 68 377 33 75
    tel. kom. 517 640 302