• Historia szkoły

    •          Nasza szkoła powstała w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Nocznickiego 18 jako  Zbiorcza Szkoła Gminna  w 1980r. Dokładnie 8 maja 1980r przecięto wstęgę symbolizującą otwarcie nowo wybudowanej szkoły. Ceremonii tej dokonano w obecności Pana Zbigniewa Piwońskiego Kuratora Oświaty i Wychowania, Pana Wiesława Jurgi- Naczelnika Miasta oraz Naczelnika Gminy Żagań- Pana Tomasza Niesłuchowskiego, a sztandar szkoły odebrała Pani Elżbieta Malinowska ówczesny gminny Dyrektor Szkół.

      

     W 1989r. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o rezygnacji z dotychczasowego imienia generała armii Stanisława Popławskiego. Od 1991 roku z inicjatywy ówczesnej dyrektor szkoły – mgr Małgorzaty Marczuk i dowódcy jednostki opiekuńczej - 89.Pułku Zmechanizowanego ppłk Zbigniewa Malika, rozpoczęto współpracę ze Związkiem Kół I Dywizji Pancernej. Jego członkami byli żołnierze generała Stanisława Maczka. Kontakty te zaowocowały decyzją o nadaniu szkole imienia „1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka”. Dnia 23 kwietnia 1993r odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły gen. S Maczkowi, ufundowanej przez Zarząd Miasta Żagania. Od tej pory kultywujemy tradycje 1 Dywizji Pancernej i jej generała: Stanisława Maczka.

      

              W latach następnych dyrektorem była  Pani mgr Iwona Wilczopolska. W związku z reformą oświaty w 1999 roku nastąpiła kolejna reorganizacja szkoły. Absolwenci szóstych klas rozpoczęli następny etap nauki w Publicznym Gimnazjum nr 2, które znalazło swą siedzibę w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. Dwie szkoły- Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum nr 2 istniały jako odrębne placówki do roku 2008.

      

            W 2008 roku decyzją władz miasta połączono obie szkoły w Zespół Szkół nr 2, którego dyrektorem został mgr inż. Artur Kubala. Od roku 2015 dyrektorem szkoły był Pan mgr Tomasz Szewczyk. Od 1 września 2017 r. Zespół Szkół nr2 przestał istnieć, szkoła nosi nazwę Publicznej Szkoły Podstawowej nr5 w Żaganiu. Od roku 2020 dyrektorem szkoły jest Pani mgr  Bogumiła Kowalik.

      

            W związku z reformą oświaty jesteśmy 8-mio klasową publiczną szkołą podstawową z oddziałami integracyjnymi. Dziś nasza szkoła tętni życiem. Jest przyjazna, bezpieczna i nowoczesna. Młodzież startuje w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, uczestniczy w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, lecz mamy świadomość, że nie można iść naprzód nie oglądając się wstecz. Dlatego za tak ważną uznajemy pamięć o tym, co minęło a także o tych, którzy tworzyli historię naszej szkoły.

      

          Nauka odbywa w naszej szkole w systemie jednozmianowym. Od 1 września 2021 r nasza szkoła decyzją władz miasta  nosi nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny nr5 w Żaganiu w związku z przyłączeniem Miejskiego Przedszkola nr5 w Żaganiu.